Historisch overzicht van de Club


Het begon allemaal in 1906...

Op 25 april 1906 voelde een groep vrienden, allen zeilers, de behoefte om hun

dromen te delen. Rond een tafel in het "Café des Boulevards" op nummer 1 van het Rogierplein besloten onze voorouders een nieuwe jachtclub op te richten. De Yachting Club van Brussel (Y.C.B.) was geboren!

De leden van het dynamische en efficiënte comité maakten tal van plannen, waarvan de twee belangrijkste waren om een stuk grond langs het kanaal te verwerven in de buurt van het bekken dat voorbehouden werd voor het jacht van Koning Leopold II en om er een opslag voor boten te bouwen.

Leopold II, voormalig Koning der Belgen, overleed op 17 december 1909.

Op 23 december zwoer Prins Albert trouw aan het Volk en de Grondwet en werd gekroond tot de derde Koning der Belgen.

Leopold II wilde een belangrijk deel van zijn patrimonium aan de natie doorgeven door middel van een schenking. Deze koninklijke donatie werd gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het goed nooit zou worden vervreemd en dat het na zijn dood het karakter en het aanzien van het landgoed van de schenker zou behouden.

Dit nieuwe feit zal ons in staat stellen te onderhandelen over de bezetting van het bekken en de grond grenzend aan het landgoed van Laken. Deze eerste huurovereenkomst, die is vastgesteld tegen een jaarlijkse huurprijs, zal tot op heden worden verlengd, in het algemeen voor perioden van 18 jaar. De Club heeft echter nog steeds geen plaats gevonden om vergaderingen en feesten te houden. Aan het einde van de Wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel, die in het Terkamerenbos werd gehouden, deed zich een gelegenheid voor om een paviljoen te kopen. Dit gebouw, gebouwd voor de firma Alfa Laval, werd ontmanteld en naar onze site vervoerd.

Een hoge koninklijke bescherming

In 1912 stuurde de voorzitter van de Club, de heer Van Halteren, een brief aan de Koning op het briefhoofd van de Brussels Yachting Club. Onze Soeverein antwoordde zeer snel en verleende ons de welwillende steun van Zijne Hoge Bescherming.

Dankzij deze eer kreeg de Club, die nu het woord "Koninklijk" aan haar naam kon toevoegen, de nieuwe naam "Bruxelles Royal Yacht Club". Het oorspronkelijke vlagje en de vlaggen werden gewijzigd en dragen nu een koninklijke kroon in het midden. Ons land zou de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog meemaken. De Club raakt in een staat van lethargie. Vrijwel alle activiteiten waren verboden, er vonden weinig officiële vergaderingen van het Comité plaats, maar de geest van verzet was zeer sterk onder de leden van de Club. De wapenstilstand werd uiteindelijk op 11 november ondertekend en het leven van de Club werd hervat, de wonden moesten geheeld worden. Zo werden bijvoorbeeld de ramen van het Clubhuis vernield door de schokgolf na de ontploffing van munitiewagons in het station van Schaarbeek.

In 1929 stelde de "Société du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles" aan de BRYC een stuk grond ter beschikking langs de Hellegat-kade in Ruysbroek, op een plaats genaamd Wintam. Dit land was een nieuwe uitvalsbasis voor de leden om zich te ontspannen.

In 1931 vierde de Club zijn 25-jarig bestaan. Dankzij deze respectabele leeftijd kreeg de Club van de Koning de titel van "Royal Society" in een zeer officiële oorkonde.

Deze jaren van wereldcrisis waren niet erg goed voor de Club. Na geconfronteerd te zijn met devaluatie en grote financiële moeilijkheden, werd het "Clubhouse" in de nacht van 27 of 28 januari 1936, vijf minuten na middernacht, in brand gestoken!

Dergelijke beproevingen zijn vaak ook het middel voor vernieuwing, verandering en verbetering en minder dan een maand na de brand stelde ingenieur Kowalsky op initiatief van het Comité plannen op voor een nieuw project: een veel groter en moderner Clubhuis, waarvan de vloer zou worden geborgen uit het stoomjacht "Erin" van Sir Thomas Lipton. Een deel van het meubilair en de balustrade van de mezzanine komen van de Ostend-Dover ferries. Al deze projecten en werkzaamheden werden met grote snelheid uitgevoerd, want slechts acht maanden later, op de dag af, verrees een nieuwe Club uit de as.

Enkele maanden later zou het offensief aan onze grenzen (10 mei 1940) al snel volgen. In deze sfeer werd de Club trager, de leden en het Comité hadden vele andere zorgen. De wapenstilstand werd op 8 mei 1945 getekend en de Club kwam weer tot leven.

De periode na de oorlog

Op Pinksteren 1954 werd de haven van Breskens officieel geopend. Voor de B.RYC was deze dag van 6 juni zeker het begin van een nieuw tijdperk. “Brussel heeft nu een verbinding met de kust. Wij verwachten dit van BRYC, die het te danken heeft aan zijn prestige als Koninklijke club die in de hoofdstad geboren is. (Uittreksel uit “Sur l’Eau”).

Op 14 januari 1960 werd de oprichtingsakte van de “Stiching Jachthaven Belagen Breskens” getekend. Het doel van deze nieuwe vereniging was een juridisch kader te scheppen voor het actieve beheer van de haven. De B.R.Y.C. werd vertegenwoordigd door drie stemgerechtigde leden van de acht leden van het bestuur.

Op 11 november 1965 sponsorde onze Club tijdens een ontroerende plechtigheid het enige zeilschip van onze Marine dat voor de opleiding van officieren wordt gebruikt: de “Zenobe Gramme” met registratienummer A958.

In 1966 heeft Albert Gigot, een wijs zeiler en een goed theoreticus, in september een theoretische navigatiecursus opgezet ter voorbereiding op het examen “Yachtman”.

Een handvol enthousiaste vrienden steunde hem. Deze cursus wordt vrijwillig
gegeven in een hoek van het Clubhuis. Het succes was onmiddellijk! Een tweede klas “Navigator” werd snel opgericht om de winnaars van het eerste jaar in staat te stellen de mysteries van de astronomie en de geheimen van het richten met de sextant te leren.

In 1974 begon de gemeente Breskens, die de bestaande infrastructuur van de
Stichting had gekocht, met de aanleg van een nieuwe, veel grotere jachthaven. Het had nu 450 ligplaatsen voor 92 jachten van onze Club. Op 1 september 1979 werd een buitengewone vergadering bijeengeroepen. Tijdens zijn toespraak vroeg de commodore naar de toekomst van de BRYC in Wintam. De situatie werd gecompliceerd door de scheiding van de gemeenschap. De voorziening van de Wintam basis zal een paar weken later worden ingetrokken.

In Breskens daarentegen werd het nieuwe clubhuis voltooid en in maart 1980
geopend. Het werd het “stamcafé” en ontmoetingsplaats voor alle stamgasten van de pontons. De privatisering van de haven van Breskens in 1988 door de “Breskens Marina B.V.” is onvermijdelijk. Onze Club besloot daarin te investeren via de Stichting door een aanzienlijke financiële bijdrage te leveren.

In 2006 verwelkomde de Club onze Vorsten ter gelegenheid van het Eeuwfeest van de BRYC, Koning Albert II, die met zijn aanwezigheid de geschiedenis van onze vereniging eer aandeed.

De BRYC, die meer dan 110 jaar bestaat, heeft de 21e eeuwwisseling met
enthousiasme en vastberadenheid doorstaan en zal zeker nog lang aanwezig blijven in het hart van de hoofdstad van Europa en zich vestigen als een oase van rust ingebed in deze zich snel uitbreidende havenfaciliteiten. Hoe dan ook, dit is een Club om te ontdekken, een plaats vol geschiedenis, leven en toekomstplannen!


Welkom bij de Royal Yacht Club van Brussel
(BRUSSELS ROYAL YACHT CLUB, 100 jaar geschiedenis)

Scroll to Top