Maritieme radiocommunicaties: SRC/GMDSS training, 27 januari 2024, ANTWERPEN

SRC/GMDSS training, ANTWERPEN

SRC_GMDSS cursus (Short Range Certificate): GDMSS concept, uitrusting : Marifoon, MSI, EPIRB, VHF-DSC, radio-procedures, spoed- en veiligheidsoproepen, documenten.

Inbegrepen : de officieel erkende (door BIPT) syllabus en het attest voor deelname aan het BIPT examen.

WANNEER

ZATERDAG 27 januari 2024 van 09u00 tot 21u00

LOCATIE

Lokaal bij FOS OPEN SCOUTING

Beatrijslaan 41

2050 ANTWERPEN (L.O.)

==> Meer informatie

De cursus wordt vanaf minimum 8 deelnemers georganiseerd, en het maximum aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot 12 vanwege de praktijkoefeningen. (Een radioapparaat per twee deelnemers ter beschikking gesteld) Ingeval het aantal inschrijving ontoereikend zou zijn, zal de cursus geannuleerd worden en de reeds ontvangen betalingen terugbetaald.

De reservering wordt automatisch bevestigd wanneer de betaling ons bereikt. Let op: elke annulering wordt niet terugbetaald.

 180,00

Beschikbaarheid: 6 op voorraad

MARITIEME RADIOCOMMUNICATIES: SRC-GMDSS Short Range Certificate cursus

De cursus heeft als onderwerp het wereldsysteem GMDSS :”Global Maritime Distress & Safety System” en het radiocommunicatie certificaat SRC: ” Short Range Certificate “

Dit is een verplichte opleiding ‘radio-communicatie’ voor de pleziervaarders die een officieel certificaat (van het BIPT) wensen te behalen voor het gebruik van :

– marifoon (vast of draagbaar toestel) VHF-DSC (‘Digital Selective Calling’)
– en/of radio-baken EPIRB (‘
Emergency Position Radio Beacon’)
– en/of SART (‘
Search & Rescue Radar Transponder’)
– en/of AIS-SART (‘
Automatic Identification System – Search & Rescue Transmitter’)

Het gebruik van NAVTEX (Navigational Telex) is eveneens voorzien in de opleiding, alhoewel
hiervoor geen certificaat vereist is.

De opleiding is een rechtstreekse voorbereiding op het ‘meer-keuze vragen’ examen georganiseerd door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

Het volgen van deze opleiding is een verplichting indien men wenst deel te nemen aan het examen. De door de BIPT erkende instructeur levert dan ook een officieel attest af die de pleziervaarder toegang geeft tot dit examen.

De cursus, die loopt van 9 tot 21u, bestaat uit 9 uren effectieve les waarvan 7 uren theorie en 3 uren praktijk (radio-procedures zoals nood-, spoed- en veiligheidsoproepen) op ‘real life’ VHF’s.

De cursus wordt vanaf minimum 8 deelnemers georganiseerd, en het maximum aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot 12 vanwege de praktijkoefeningen.(Een radioapparaat per twee deelnemers wordt ter beschikking gesteld)

Een pauze is gepland rond het middaguur, tijdens welke het mogelijk is om te lunchen in het clubhuis.

Zijn eveneens in de prijs van deze opleiding begrepen : de officieel erkende (door BIPT) syllabus en het attest voor deelname aan het BIPT examen.

==> Meer informatie

Instructeur : Stan Lettany

Yachtman en Yachtnavigator brevetten

Radio-Officier ter zee, specialist in de electronica voor de zeevaart
Erkend GMDSS (Global Maritime Distress & Safety System) instructeur door BIPT

Gastdocent radio-communicatie GMDSS aan de faculteit nautische wetenschappen en NAVIGATIE voor maritieme opleidingen aan de Antwerp Maritime Academy

Schipper op zeiljachten & instructeur zeezeilen

Certificaat

Elke gebruiker van een radiostation in de radiomaritieme banden moet houder zijn van een certificaat van operator van scheepstations.
Het BIPT heeft de taak examens te organiseren die toegang verlenen tot de certificaten voor de bediening van scheepsstations.

Vergunning

De internationale regelgeving schrijft voor dat zich aan boord van vaartuigen uitgerust met een radio verplicht een vergunning met de beschrijving van de installatie moet bevinden. Die vergunning wordt door het BIPT uitgereikt.

SRC-examens

Om aan dit examen deel te nemen is een attest vereist waaruit blijkt dat men een opleiding heeft genoten die georganiseerd werd door een door het BIPT erkende instelling.

Het SRC-examen bestaat uit 33 meerkeuzevragen (23 SRV en 10 VHF) betreffende de stof die opgenomen is in het examenprogramma.Om te slagen moet men voor elke materie 60% van de punten behalen. Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.

Op de dag van het examen brengt u het volgende mee: uw identiteitskaart + uw oproepingsbrief
OPGELET !!!! Zonder deze twee documenten kunt u niet aan het examen deelnemen. Het inschrijvingsrecht is geldig voor één enkele deelname aan het examen.

 

Inschrijving BIPT examen : BIPT link en richtlijnen volgen

Scroll to Top